Verkstad och butik finns i gårdens flygel.

Änge i Viklau.