Avfart från väg 143 strax söder om Roma samhälle.

Mot Viklau ca 4 km. Skylt "Krukmakeri". 

Skylt finns även nära Viklau Kyrka.